Естедентал

ЗАЩО ЕСТЕДЕНТАЛ?

Водещи принципи в клиничната практика на стоматологичен център Естедентал са:

Консервативен подход

Ще ви предложим най-консервативния и щадящ подход за решение на вашите проблеми. Основен принцип в нашата практика е запазване на наличните зъбни тъкани, възстановяване и запазване на здравето на венеца и челюстната кост, дългосрочна профилактика.

Информиране и взаимодействие с пациента

За нас е важно да получите най-пълна информация за вашето лечение, за да можете да участвате лично във вашата терапия.

Висока хигиена

Голяма част от нашите усилия са насочени към осигуряване на висока хигиена с цел предотвратяване на кръстосани инфекции. Прецизно изпълняваме всички изисквания на РЗИ за максимална хигиена.

Дългосрочни резултати

Всяко възстановяване в устната кухина има срок на годност. Нашата цел е да ви осигурим най-дългосрочно възстановяване и протекция на зъбите и венците за максимален период от време.

Гаранция

Ще получите гаранция за всяка извършена услуга.

КЪДЕ СЕ НАМИРАМЕ?

София,
ул. Перник 90

РАБОТНО ВРЕМЕ

Нашето работно време е от 9.00 до 20.00 ч. от понеделник до петък. Работим с пациенти само по предварителен график.

Ако работното ни време не е удобно за вас, можем да ви предложим час за събота или неделя (само с предварителнаа уговорка).

Можете да запишете своя час на

тел. 0889 217 402

Във връзка с противоепидемичната обстановка работим с променено работно време. Моля обадете се за допълнителна информация.

Д-Р МАЯ ЖИВКОВА

Ръководител на стоматологичен център Естедентал е д-р Мая Живкова.

Интересите на д-р Живкова са в областта на естетичната стоматология, протетичното възстановяване на зъбите с инлеи, фасети, коронки, мостове и протези, биомеханика на дъвкателния апарат, оклузо-артикулационно възстановяване, фукционален анализ на темпоро-мандибуларните заболявания, профилактиката на зъбните и пародонталните заболявания.


Д-р Живкова е родена на 27 май 1974 г. в София. Завършва Стоматологичния факултет на Мединицския университет в София през 2003 г. с отличен успех. След дипломирането си създава собствена практика. Д-р Живкова е член на Българския зъболекарски съюз.

ОБОРУДВАНЕ

Работим с модерна стоматологична апаратура. Използваме накрайници с вградено осветление, които създават условия за отлична видимост при работа в устата. Разполагаме с накрайник за ултразвуково почистване на зъбите и с накрайник тип Airflow за почистване на зъбите.

ХИГИЕНА

Хигиенните процедури в Естедентал се извършват в съответствие с всички изисквания на ХЕИ.

Стерилизацията на инструментите и материалите се извършва ежедневно, преди началото на работния ден, в стоматологичен автоклав. Автоклавът е апарат, който се затваря херметично и в него се извършва стерилизация в условия на вакуум и висока температура. След използването на инструментите, те престояват в специални разтвори за стерилизация, след което се опаковат в пликове за стерилизация и се подготвят за автоклавиране.

Всички материали, които имат достъп до пациента – лигавници, слюносмукатели, ръкавици, са за еднократна употреба. След използването им те се предават на фирма, обезвреждаща биологичните отпадъци.

Всички инструменти в Естедентал се съхраняват в стерилни опаковки до употребата им. Всички санитарни материали – лигнинови ролки, марли и др., се автоклавират ежедневно и се съхраняват в затворени контейнери.

Всички дребни инструменти се автоклавират ежедневно, в началото на работния ден, и се съхраняват в затворени петрита. 

Противоепидемични мерки за ограничение на COVID-19

Стерилизацията и дезинфекцията винаги са били основен приоритет в нашата практика. В условията на епидемията с COVID-19 спазваме още по-стриктен режим на дезинфекция.

  • Измиваме ръцете си, използваме дезинфектанти за ръце преди работа с всеки пациент и носим ръкавици за еднократна употреба, които също дезинфекцираме преди работа с всеки пациент.
  • Използваме еднократно маски с висока степен на защита.
  • Използваме шлемове.
  • Извършваме стерилизация (автоклавиране) на инструментите преди началото на работния ден.
  • Удължаваме престоя на инструментите в дезинфекционните разствори двойно по-дълго от препоръчителното време.
  • Дезинфекцираме всички общи помещения, дръжките на вратите и стоматологичния стол между посещенията на отделните пациенти по време на работния ден.
  • Проветряваме работното помещение между посещенията на отделните пациенти.
  • Приемаме само пациенти, които спазват противоепидемичните мерки.
  • Приемаме само пациенти, които носят маска и носят маската си в чакалнята, ако е необходимо да изчакат.
  • Ако имате симптоми на инфекция на горните дихателни пътища, молим да  отложите часа си, докато оздравеете.

МАТЕРИАЛИ

Работим само с висококачествени материали, произведени от водещи производители на стоматологичните материали – Heraeues Kulzer, Kerr, Ultradent, 3M ESPEColtène/Whaledent и др.

Следим новостите в стоматологията и обичаме да експериментираме с нови материали и лечебни техники.

АНЕСТЕЗИЯ

Безболезнената работа е основен ангажимент, който поемаме към пациентите си. За обезболяване използваме висококачествени анестетици. Подготвени сме за бърза реакция в случай на настъпване на усложнения от упойката, макар и това да се случва много рядко.

ГАРАНЦИЯ

Ние водим стриктна документация на нашите пациенти и извършените лечебни дейности – амбулаторен дневник, лични картони на пациентите на хартия и в електронен вариант. Лечението на всеки пациент започва с подробен разпит за минали и настоящи оплаквания. В края на всяка процедура получавате гаранция за извършената работа; ако се наложи повторно извършване на услугата в периода на гаранцията, тя е безплатна за вас.

При всяка извършена услуга ще ви бъде издадена касова бележка/фактура.