Пинлей

ЩИФТОВИ ИЗГРАЖДАНИЯ НА ЗЪБИТЕ

Щифтовото изграждане е предвидено за зъби с големи разрушения на естествената коронка и здрав корен, с достъпни коренови канали и добре проведено канално лечение.

Съществуват различни методи за щифтово изграждане – с щифт от фибростъкло и фотополимер, с лято щифтово пънче (пинлей) и с лята щифтова коронка. Някои от щифтовиге изграждания могат да се изработят в устата на пациента, други се изработват в лабораторията.

Често опасение на пациентите е дали щифтът „боли“. Поставянето на щифтовите конструкции е напълно безболезнено, тъй като зъбът вече е умъртвен – нервът е изваден от канала и каналът е запълнен с подходящ пълнеж.

Предимства на щифтовите пънчета и щифтовите коронки

 • Много висока прецизност
 • Много висока издръжливост
 • Възможност за възстановяване на корени
 • Възможност за възстановяване на подвенечни разрушения
 • Възможност за естетични възстановявания
 • Умерена цена

Недостатъци на щифтовите пънчета и щифтовите коронки

 • Повишен риск от фрактури при метални щифтове

ЩИФТОВА КОРОНКА

Щифтовата коронка най-често е металокерамична коронка с щифт, който се циментира в кореновия канал. Щифтовата коронка се използва за възстановяване на зъби, от които е останал само коренът. Коренът трябва да бъде здрав, с добре проведено лечение на каналите. Щифтът се циментира в корена и осигурява задържането на коронката.

Случай от нашата практика

Възстановяване на зъбни корени с щифтови металокерамични коронки

Преди металокерамични щифтови коронки – разрушени горни странични резци със здрави корени

Металокерамични щифтови коронки на работния моделМеталокерамични щифтови коронки

Металокерамични щифтови коронки на горните странични резци – краен резултат

ЩИФТОВО ПЪНЧЕ

Щифтовото пънче е метална конструкция с щифт, която се циментира в канала на корена на зъба. Върху него се поставя обикновена коронка.

Съществуват няколко вида щифтови пънчета:

Метално (лято) щифтово пънче – пинлей

Лятото метално пънче е стабилна и сигурна конструкция за възстановяване на напълно разрушена зъбна коронка при здрав зъбен корен. Има литературни данни, че употребата му е рискова за зъбния корен, но в нашата практика (повече от 20 години) не сме наблюдавали фрактура на зъбен корен при възстановяване с лято щифтово пънче.

Относителен недостатък на лятото щифтово пънче е невъможността му да бъде отстранено от зъбния канал след като веднъж е циментирано. Летият щифт толкова точно и плътно приляга към кореновия канал, че е невъзможно да бъде изваден след циментиране. Това налага изискването за добре излекуван и запълнен коренов канал преди поставяне на лято щифтово пънче.

Летите метални щифтови пънчета могат да бъдат надградени с металокерамични и метални коронки. Те не са подходящи за порцеланови коронки, които са полупрозрачни.

Летите метални пънчета се изработват в зъботехническата лаборатория.

Предимства: 

 • висока издръжливост
 • ниска естетика
 • ниска цена

Недостатъци:

 • невъзможност за отстраняване от кореновия канал
 • повишен риск от фрактура на корена

Случай от нашата практика

Възстановяване на абразирани централни резци с леги щифтови пънчета и металокерамични коронки

Лети метални щифтови пънчетаЛети метални щифтови пънчета на работния модел

Лечение на абразия - възстановяване с лети щифтови пънчета и металокерамични коронкиЛечение на абразия - възстановяване с металокерамични коронки

Лечение на абразия с металокерамични коронки и мостове - краен резултат

Циркониево пънче

Циркониевото пънче се изработва при повишени естетични изисквания – възстановявания с порцеланови коронки. Изработва се обикновено при предни зъби.

Циркониевите пънчета се изработват в зъботехническата лаборатория.

Предимства: 

 • висока издръжливост
 • ниска естетика

Недостатъци:

 • невъзможност за отстраняване от кореновия канал
 • висока цена

Композитно пънче

Композитното пънче се изработва при повишени естетични изисквания – възстановявания с порцеланови коронки на предни зъби, а така също и за понижение на риска за фрактури на корена. Изработва се от фиброщифт и композит.

Композитното пънче може да се изработи директно в устата на пациента или в зъботехническата лаборатория. Директните пънчета имат по-ниска прецизност и по-ниска цена.

Предимства: 

 • висока издръжливост
 • висока естетика
 • ниска цена

ГАРАНЦИЯ И ЦЕНА НА ЩИФТОВОТО ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЪБИ

Запознайте се с актуалните цени на щифтовите изграждания на Естедентал.

Естедентал дава гаранция за всички щифтови възстановявания.

 

Д-р Мая Живкова

За повече информация за щифтовите изграждания можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт