Възпалението на тъканите, поддържащи стабилността на зъбите в челюстта – венец и кост, се нарича пародонтит (популярно като пародонтоза). То е свързано със загуба на тъкани, оголване и разклащане на зъбите, естетични проблеми и в крайния стадий – загуба на зъбите.

Лечението на пародонтита (пародонтозата) е комплексно и многоетапно. То включва професионално почистване на зъбите, микробиологични тестове за идентифициране на болестотворни микроорганизми, медикаментозна (антибиотична и антисептична) терапия, хирургично отстраняване на увредени тъкани (кюретаж, изваждане на зъби), шиниране на зъбите, дългосрочно проследяване. Регулярните профилактични прегледи, поддържането на стриктна устна хигиена и грижата за отслабения пародонт са от ключово значение за забаването/спирането на прогресията на пародонталните заболявания.

Лечението на пародонталните заболявания е патогенетично – отстраняване на причините за болестта, фнкционално – възстановяване на функциите на зъбите и пародонта, и естетично – възстановяне на естетиката на усмивката.

Пародонталните заболявания са свързани със загуба на венец и кост, отваряне на разстояния между зъбите и разместване на зъбите (най-често ветриллообразно напред). Естетичното възстановяване се извършва след успешно проведена патогенетична терапия и спиране или забавяне на прогресията на пародонталното заболяване.

Специфични естетични проблеми при пародонтит са загубата на венечните папили (частта от венеца, която запълва разстоянията между шийките на зъбите, която не може да бъде възстановена при напреднали случаи) и преместването на зъбите извън зъбната дъга. Зъбите при пародонтит по принцип нямат добра дългосрочна прогноза, затова и не се препоръчва извършването на скъпи реконструкции (обикновено се използва бондинг). Поради това възстановяването на естетиката при пародонтални заболявания е относително – по-добро спрямо изходното състоние, но не оптимално.

Представяме няколко случая на лечение на пародонтит (пародонтоза) от нашата практика – преди и след.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1:

Комплексно лечение на напреднал пародонтит – преди и след

Преди: Млада пациентка с напреднал пародонтит. Масивно натрупване на зъбен камък, генерализирано възпаление на венците и стопяване на костта с разклащане на долните и горните фронтални зъби.

Пародонтит (пародонтоза) - ветрилообразно разместване на зъбитеПародонтит (пародонтоза) - ветрилообразно разместване на зъбите

Лечение: Изходно състояние на горните зъби. Горният резец вдясно (вляво на снимката) се държи само на меки тъкани. Зъбите са почистени от зъбен камък и плака и горният резец е изваден.

Пародонтит (пародонтоза) - изваждане на зъбПародонтит (пародонтоза) - изваждане на зъб

Изваденият резец е обработен и шиниран към останалите горни зъби с помощта на кевларно влакно Ribbond (адхезивен мост). С бондинг са премоделирани всички резци с цел затваряне на пространствата между зъбите и постигане на относителна симетрия.

Пародонтит (пародонтоза) - пародонталнаа шинаПародонтит (пародонтоза) - шиниране на зъбите и бондинг

Изходно състояние на долните зъби – масивно натрупване на зъбен камък, разклатени зъби и възпаление на венеца.

Пародонтит (пародонтоза) - натрупване на зъбен камъкПародонтит (пародонтоза) - натрупване на зъбен камък

Долните зъби са почистени от зъбния камък, плака и оцветявания.

Пародонтит (пародонтоза) - почистване и шиниране на зъбитеПародонтит (пародонтоза) - почистване на зъбите

Долните зъби са шинирани с Ribbond. Извършен е микробиологичен тест PET за откриване на патогенни причинители на пародонтит и е установено наличие на най-агресивните микроорганизми във високи концентрации. Назначена е антибиотична терапия.

Пародонтит (пародонтоза) - шиниране на зъбите PET диагностичен тест

След: Краен резултат от пародонталната терапия.

Пародонтит (пародонтоза) - комплексно лечение

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2:

Възстановяване на абразирани зъби с порцеланови фасети – преди и след

Пациентка с абразирани и разместени предни зъби с увреждане на пародонта желае естетично възстановяване с порцеланови фасети. Зъбите са стабилни. Зъботихник: Любомир Филимонов.

Преди и след:

Абразирани зъби и пародонтитПорцеланови фасети

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3:

Възстановяване на зъби с пародонтални изменения с фотополимерни фасети – преди и след

Пациентка с разместени предни зъби с пародонтит желае възстановяване с фотополимерни фасети. Зъбите са стабилни. Фотополимерните фасети са изработени с минимално изпиляване. Възстановяване в едно посещение.

Преди:

Преместване на зъбите при пародонтит (пародонтоза)Преместване на зъбите при пародонтит (пародонтоза)

След:

Фотополимерни фасети при зъби с пародонтитФотополимерни фасети при зъби с пародонтит

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 4:

Възстановяване на зъби с пародонтални изменения с фотополимерни фасети с избелен цвят – преди и след

Пациентка с пародонтални изменения на горните резци. Пациентката желае фотополимерни (композитни) фасети с избелен цвят – холивудска усмивка. Изработени са фасети без изпиляване, зъбите са шинирани с цел предотвратяване на по-нататъшна промяна на позицията им. Възстановяване на зъбите в едно посещение.

Преди и след:

Пародонтит (пародонтоза)Фотополимерни фасети при пародонтит - холивудска усмивка

Д-р Мая Живкова

За повече информация за лечението на пародонтита можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт