Хирургична корекция на венеца е хирургична процедура, при която се моделира контурът и обемът на венеца – гингивопластика. Контурът на венечния ръб е важен елемент от естетиката на усмивката.

Гингивопластика може да се извърши в областта на отделни зъби (клиничен случай 1 и 2) или да обхване всички зъби от видимата област.

Венечната (гингивалната) усмивка е честа причина за хирургична корекция на венеца. Тя представлява прекомерно разкриване на венеца на горната челюст при усмивка. Леките форми могат да бъдат коригирани само чрез минимална хирургична манипулация на венеца. Лечението на по-изразените форми се извършва от лицево-челюстен хирург.

Представяме случаи на хирургична корекция на венеца от нашата практика – преди и след.

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 1:

Гингивопластика и порцеланови фасети – преди и след

Пациентка с асиметричен гингивален контур желае корекция на венеца и порцеланови фасети на горните резци. Зъботехник: Любомир Филимонов.

Порцеланови фасети на централните резци след гингивопластика - краен резултат

Преди: Асиметричен гингивален контур с визуално скъсяване на десния централен резец (вляво на снимката). Извършена е гингивопластика.

Преди порцеланови фасети - асиметричен гингивален контур, неправилно подредени зъби и дефектирали пломбиХирургична корекция на венеца - гингивопластика

След: Възстановяване на симетрията и естетиката на усмивката.

Порцеланови фасети на централните резци след гингивопластика - краен резултатПорцеланови фасети на централните резци след гингивопластика - краен резултат

Порцеланови фасети на централните резци след гингивопластика - преди и след

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 2:

Корекция на венеца и фотополимерни фасети – преди и след

Пациентка с асиметричен гингивален контур в областта на страничния резец вляво (вдясно на снимката) желае корекция на венеца и фотополимерни фасети (композитни фасети). Процедурите са извършени в едно посещение.

Фотополимерни фасети

Преди: Абразия на зъбите и по-ниска позиция на страничния резец вдясно с асиметрия на венечния контур. След: Хирургична корекция на венеца и изработване на фотополимерни фасети. Възстановяване на хармонията на усмивката.

Абразия и оцветяване на зъбитеФотополимерни фасети за лечение на абразия и оцветяване на зъбите

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 3:

Гингивопластика и смяна на порцеланови фасети – преди и след

Пациентка с три основни оплаквания – разлика в цвета и формата на две порцеланови фасети, възпаление на венеца около тези фасети и асиметрия на венечния контур. Извършена е гингивална пластика и са изработени нови порцеланови фасети с естествения цвят на зъбите на пациентката (В1). Постигната е симетрия на усмивката. Зъботехник: Любомир Филимонов.

Преди: Фасети на централния и страничния резец вдясно (вляво на снимката) с по-тъмен цвят и възпаление на венеца. Асиметрия на венечния контур.

Изходно състояние - порцеланови фасети с различна форма и възпаление на венецаАсиметрия на гингивалния контур

След: Хирургична корекция на венеца и смяна на порцелановите фасети вдясно. Пациентката има овална форма на страничните резци, но желае правоъгълна форма. За постигане на симетрия е изработена фотополимерна фасета на страничния резец вляво. Възстановена е симетрията на усмивката.

Гингивопластика и порцеланови фасети - краен резултат

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 4:

Корекция на венечна усмивка и холивудска усмивка – преди и след

Пациентка с фотополимерни фасети желае хирургична корекция на венечна усмивка и порцеланови фасети с избелен цвят – холивудска усмивка. Зъботехник: Любомир Филимонов.

Пълна промяна на усмивката с гингивопластика и порцеланови фасети (холивудска усмивка)- краен резултат

Преди: Венечна усмивка – хипертрофия на венеца във видимата област и къса горна устна. Планирана е гингивопластика.

Венечна усмивкаВенечна усмивка - планиране на гингивопластика

Лечение: Извършена е корекция на венеца около всички зъби във видимата област. Венецът се възстановява напълно за 3-4 седмици.

Венечна усмивка - гингивопластика

След: Порцеланови фасети с избелен цвят – холивудска усмивка.

Порцеланови фасети на работния моделПълна промяна на усмивката с гингивопластика и порцеланови фасети (холивудска усмивка)- краен резултат

Пълна промяна на усмивката с гингивопластика и порцеланови фасети (холивудска усмивка) - преди и след

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 5:

Хирургична корекция на гингивална усмивка и холивудска усмивка – преди и след

Пациентка с асиметричен венечен контур желае корекция на венечната усмивка и холивудска усмивка с металокерамични коронки. Пациентката не желае да се вижда венеца при усмивка. Зъботехник: Любомир Филимонов.

Преди: Едностранна венечна усмивка с асиметрия на венечния ръб и неестетична коронка на страничния резец вляво с възпаление на венеца.

Асиметрична венечна усмивкаПланиране на гингивопластика при венечна усмивка

Лечение: Извършен е анализ на диагностични модели на оклузията и лицев анализ. Пациентката има асиметрия на зъбната дъга (дъвкателните зъби отляво са разположени по-ниско) и леко отклонение на долната челюст, но пациентката не желае корекция.

Лицев анализЛицев анализ

На пациентката бяха предложени няколко лечебни варианта и избраният от нея вариант е възпроизведен чрез фотополимерен модел на бъдещата усмивка (mock-up).

Mock-up

Извършена е пластика на венеца и са поставени металокерамични коронки с естествения цвят на зъбите на пациентката (А1). Пълното възстановяване на венеца настъпи за около месец.

Гингивопластика - етапи на възстановяване

След: Коригирана венечна усмивка.

Корекция на венечна усмивка - краен резултат Корекция на венечна усмивка - краен резултат

Корекция на венечна усмивка - краен резултат

Д-р Мая Живкова

За повече информация за хирургичната корекция на венеца можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт