Ортодонтско лечение

С развитието на медицината и технологиите все повече хора пристъпват към корективни интервенции. Много възрастни пациенти и родители на деца с ортодонтски проблеми пристъпват към ортодонтско лечение без да са запознати с особеностите и рисковете на лечението. Ортодонтското лечение не е безобидно. Ортодонтското лечение използва силови методи и носи рискове за зъбите и челюстните кости….