Лицев анализ

Лицева хармония е балансът между отделните анатомични структури на лицето. 

 

КРАСОТА

Красотата е свързана предимно с хармонията и хармоничните пропорции.

Красотата не може да бъде измерена, но хармонията може се изрази чрез пропорции, чрез математически формули. Хармонията на лицето и усмивката може да бъде изразена чрез формули, които се използват като референтни критерии за оценка на човешкото лице спрямо идеала.

Лицевият анализ на най-добре платените фотомодели показва настоящия идеал за лицевата естетика – леко протрудиран профил, ясно изразена костна структура, къса горна устна, показване на горните резци и естествено – прелъстителна усмивка.

 

 

При липса на лицева хармония първото впечатление за лицето е, че не е балансирало, а вниманието се отклонява към диспропорционалните зони на лицето.

Причина за лицевата дисхармония могат за бъдат тъмни и неправилно подредени зъби, венечна усмивка или диспропорционални части на лицето, като устни, нос и очи по отношение едни на други и на други лицеви структури.

 

ЛИЦЕВИ ПРОПОРЦИИ

Златното отношение е отношение, при което по-късата част към по-дългата част се отнася така, както по-дългата част към цялото. Всяко от тези отношения е рвно на 0.618. Златното отношение е само един от параметрите, които дефинират хармонията и красотата. Много проучватния показаха, че тази пропорция създава определена естетична привлекателност, независимо от расата и други фактори.

Златното отношение е открито и в лицевите и зъбните структури.

Въз основа на изследвания, проведени върху много хора, са изведени стандарти за лицевите пропорции за човека. Например височината на носа към горночелюстната височина е в отношение 1 : 0.618. Сумата от назалната и максиларната височина се отнася към  мандибуларната височина в отношение 1.618 : 1. Отношението на орофациалната височина към назална височина 1.618 : 1.  Всяко от тези отношения  е равно на 1.618.

 

ЗЪБНИ ПРОПОРЦИИ

Ширината на централния резец е в златно отношение към ширината на латералния резец, който пък е в златно отношение с видимата част на кучешкия зъб.

Тъмните пространства около ъгълчетата на устните и външната повърхност на кучешките зъби при усмивка (букален коридор) се наричат негативни пространства. Негативното пространство е в златно отношение със зъбите от форнталния сегмент.

Въпреки че негативното пространство не привлича директно вниманието, то създава баланс в усмивката и осигурява хармонично взаимодействие между усмивката и другите лицеви структури. Наличието на латерално негативно пространство дава дълбочина и загадъчност на усмивката, а отсъствието му е свързано с естетически и функционални нарушения.

Д-р Мая Живкова

За повече информация за лицевата хармония можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт

ЕСТЕТИЧНИ УСЛУГИ

Естетична стоматология
• Лицева хармония
• Анализ на усмивката
• Дизайн на усмивката
• Пълна промяна
• Естествена усмивка
• Холивудска усмивка
• Онлайн консултация

ЕСТЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ
• Оцветяване на зъбите
• Разстояния между зъбите
• Неподредени зъби
• Венечна усмивка
• Зъбен кариес
• Стари пломби
• Счупени зъби
• Силно разрушени зъби
• Зъбни корени
• Абразия на зъбите
• Липсващи зъби

ЕСТЕТИЧНИ РЕШЕНИЯ
• Почистване на зъбите
• Избелване на зъбите
• Естетични пломби
• Бондинг
• Затваряне на разстояния
• Силанизиране
• Зъбни украшения
• Фасети
• Порцеланови фасети
• Фотополимерни фасети
• Естетични инлеи
• Порцеланови коронки
• Циркониеви коронки
• Металкерамични ­­коронки
• Естетични мостове
• Корекция на венеца

ДРУГИ УСЛУГИ

Профилактика и хигиена
Консервативна терапия
Протетична терапия
Хирургична терапия