Липсващи зъби

ЛИПСВАЩИ ЗЪБИ

Липсващи зъби мжгот да са разултат от изваждане на зъбите поради усложнения на зъбния кариес или липсващ зародиш на постоянен зъб. Извадените зъби обикновено създават асиметрични дефекти. Липсващите зародиши на постоянни зъби най-често са симетрични и може да засягат една двойка зъби (най-често горните странични резци) или повече двойки зъби (предкътници, мъдреци).

Липса на един зъб

Единичен липсващ зъб може да се възстанови с адхезивен мост, металокерамичен мост, имплант или частична микропротеза. Изборът на лечение зависи от индивидуалната ситуация на пациента, неговите желания и неговия бюджет.

Случай от нашата практика:

Адхезивен мост при липсащ зародиш на кучешки зъб

Преди адхезивен мост Адхезивен мост

Случай от нашата практика:

Адхезивен мост след изваждане на дъвкателен зъб

Изваден предкътник - преди адхезивен мост Адхезивен мост на предкътник

Липса на няколко съседни зъби

Загубата на съседни зъби обикновено се дължи на усложнения на кариеса или на травма, например фрактура на челюстта. Изваждането на зъб води до стопяване на костта на мястото на загубения зъб и до понижаване на костното ниво на съседните зъби. Това може да доведе и до тяхното разклащане и последващата им загуба. Така загубата на един зъб води след себе си загуба и на съседните зъби. Извадените зъби трябва да се възстановяват своевременно.

Няколко липсващи съседни зъби могат да се възстановят с мост, импланти или частична протеза.

Случай от нашата практика:

Възстановяване на извадени долен предъктник и кътник с металокерамичен мост

Металокерамичен мост на работния модел Металокерамичен мост на дъвкателни зъби - краен резалтат

Липса на всички зъби

Пълното обеззъбяване най-често се дължи на усложнения на кариеса и може да бъде коригирано с помощта на импланти или цяла протеза. Рядка причина за липса на всички постоянни зъби е липсата на зъбни зародиши.

Д-р Мая Живкова

За повече информация за възстановяването на липсващи зъби можете да се свържете с д-р Живкова на тел. 0889 217 402 или чрез формата за контакт